ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Mistrzostw Województwa w siatkówce plażowej

Drukuj PDF

REGULAMIN
Mistrzostw Województwa Amatorów w siatkówce plażowej na rok 2012

1. Cel:
- upowszechnianie siatkówki plażowej w środowisku
- wyłonienie Mistrza Województwa Lubelskiego

2. Organizator:
- Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

3. Partnerzy:
- Urząd Miasta Puławy
- Starostwo Powiatowe Puławy

4. Miejsce i termin:
- Ośrodek Wypoczynkowy Z.A. Puławy w Wólce Profeckiej
- 04.08.2012; godz. 10.00

5. Uczestnicy:
- kategorie: kobiety Open; mężczyźni Open; mężczyźni powyżej 35 lat;
- drużyny 2 ? osobowe, bez ograniczeń wiekowych i przeciwwskazań medycznych
- nie biorący udziału w rozgrywkach PZPS (dopuszcza się drużynę z jednym ?zawodowcem? w składzie)
- zapisy na 20 min. przed zawodami

6. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- zależny od ilości zgłoszeń (przewidywany do dwóch przegranych)
- mecz: jeden set do 21pkt.

7. Nagrody:
- miejsca I ? III: puchary, nagrody rzeczowe
- miejsca IV ? VI: statuetki, upominki
- pula nagród może ulec zmianie w zależności od możliwości organizatora

8. Ustalenia końcowe:
- koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy
- uczestnicy są ubezpieczeni na czas imprezy
- organizator nie zabezpiecza szatni i nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt i odzież
- nie przewidujemy odwołania turnieju ze względu na złą pogodę (groźbę stanowi jedynie bardzo porywisty wiatr)