ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Grand Prix MTB

Drukuj PDF

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Cyklu Wyścigów rowerami MTB o Grand Prix Puław 2017
„Rowerem po zdrowie”


1. Cel:
- popularyzacja kolarstwa „górskiego” w środowisku
- propagowanie sportowych form spędzania czasu wolnego

2. Organizator:
- Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

3. Uczestnicy:
- posiadacze rowerów górskich i sprzętu ochronnego (min. KASK)
- posiadacze licencji
- amatorzy nie posiadający licencji dopuszczeni są do wyścigów pod warunkiem posiadania ważnych badań lekarskich, dokumentu tożsamości, a nieletni zgody rodziców na udział w zawodach

4. Sposób przeprowadzania Grand Prix:
- w kategoriach wiekowych 7 wyścigów ze startu wspólnego
- kobiety i dziewczęta startują w kategorii OPEN (możliwość podziału)
- chłopcy i mężczyźni: do 10 lat, 11 – 14 lat, 15 – 17 lat, 18 lat – 30 lat, 31 lat i starsi
- w każdym wyścigu organizatorzy ustalają dystans dla każdej kategorii, bądź  określą ilość minut jazdy + okrążenie

5. Punktacja:
- za I m – 20 pkt, II m – 17p., III m – 14p. IV m – 12p., V m – 11p., .... XV m –1p.
- Otwarte Mistrzostwa Puław: I m-25pkt., IIm-22pkt., IIIm-19pkt., IVm-17pkt,  Vm-16pkt., Vim-15pkt. itd.
- obowiązuje minimum startów - 3
- suma punktów z 6 najlepszych dla zawodników startów określi jego miejsce w
punktacji końcowej Grand Prix

6. Nagrody:
- za zajęcie w poszczególnych wyścigach I - III m – puchar lub statuetka,
- ostateczna punktacja: I – III m – statuetki, puchary, upominki
- w zależności od pozyskania sponsorów pula nagród może być poszerzona

7. Postanowienia końcowe:
- wszyscy zawodnicy na czas wyścigów są ubezpieczeni przez macierzysty klub
- na każde wezwanie organizatorów lub sędziego zawodnicy obowiązani są okazać dokument osobisty (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport itp.)
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz ewentualne wypadki zaistniałe w czasie zawodów
- pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem wyścigu, zaakceptował go i zapoznał się z trasa (względy bezpieczeństwa)
- za przebieg sportowy imprezy odpowiada Sędzia Główny
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.