ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szachy - Regulamin

Drukuj PDF

REGULAMIN
Otwartego Grand Prix Puław 2010 w szachach

1. Cel
   - popularyzacja szachów w środowisku

2. Organizator:
   - Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

3. Termin i miejsce
   - według terminarza
   - Galeria Zielona
   - początek każdorazowo godz. 10.00

4. Uczestnicy
   - wszyscy chętni
   - podział na grupy: kobiety Open; chłopcy do 15 lat, mężczyźni 16 lat i starsi
   - istnieje możliwość innego podziału na grupy w zależności od panoramy uczestników

5. Punktacja
   - Im ? 20pkt; IIm ? 17, III ? 14, IVm ? 12; Vm ? 11,?..XVm ? 1pkt.
   - do klasyfikacji końcowej zalicza się maksymalnie 10 najlepszych startów z możliwych 12
   
6. System gier
   - każdorazowo uzależniony od liczby uczestników
   
7. Nagrody
   - klasyfikacja końcowa: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe (min. I?III m)
   - pula nagród może zostać zmieniona w zależności od pozyskanych środków
   
8. Uwagi końcowe
   - zawodnicy są ubezpieczeni na czas turnieju
   - zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej
   - w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator